...фармацевтично предприятие, което функционира на националния и международния пазар и е специализирано в областта на антибиотиците и сърдечно – съдовите лекарства. Съобразно изискванията към ефикасната лекарствена терапия ние предлагаме на професионалните среди и на пациентите модерни лекарствени форми, като филм – таблетките, супозиториите, разтворими гранулати, флакони и т.н.

Особено признание намират разработените, произведените и пласираните от нас лекарства с иновационна галеника. Така напр. е възможно да се приготвят лекарствени вещества чрез производствени методи така, че да бъдат оптимизирани приемането и разпределението им в човешкото тяло.

Успешното лечение на болестите поставя високи изисквания към фармакологичното качество на лекарствата и доброто съгласуване между професионалните среди и пациентите.

Медицинските и фармацевтичните специализирани отдели в нашето предприятие създават и организират съвместно с клиники и изследователски групи и т.н. интересни семинари, симпозиуми и др. за лекари/аптекари/друг специализиран персонал.

Ние с удоволствие сме на Ваше разположение!

Ние правим всичко за Вашето здраве.