WYKAZ LEKÓW

Leki wydawane na receptę

Amoxi-saar® (Amoksycylina)
Amoxi-saar® plus (Amoksycylina, kwas klawulanowy)
Cefazolin-saar® (Cefazolina)
Ceftriaxon-saar (Ceftriakson)
Cefuroxim-saar® (Cefuroksym)
Chephapyrin® N (Kwas acetylosalicylowy, Paracetamol, Kofeina)
Cipro-saar® (Ciprofloksacyna)
Clinda-saar® (Klindamycyna)
Diclo-saar® (Diklofenak)
Enalapril-saar® (Enalapryl)
Enalapril-saar® plus (Enalapryl, Hydrochlorotiazyd)
Lactulose-saar® (Laktuloza)
Pravastatin-saar® (Prawastatyna)
Roxi-saar® (Roksytromycyna)
Simvastatin-saar® (Symwastatyna)
Tetra-saar® (Tetrazepam)
Tilidin-saar® (Tylidyna, Nalokson)
Vanco-saar® (Wankomycyna)
Vitamin-A-saar (Witamina A)